Vallning

Australian shepherd utvecklades i västra delarna av Amerika som en ranch- och gårdshund för allomfattande gårdsarbete. Det krävdes en tuff, tålig och mångsidig vallhund med en rejäl arbetsmoral. Vallhundens arbete bestod vanligtvis av att flytta mycket stora fårflockar och nöthjordar mellan sommar- och vinterbete, samla in avstickande nöt från buskage samt flytta boskap i trånga utrymmen så som rännor och fållor. Denna typ av arbeten är fortfarande där Australian Shepherd är som bäst och är mest uppskattad.
Australian shepherd kategorieras som en kroppsvallare eller loose-eyed vallhund. Det är en smidig och självsäker vallhund med pondus. Den har en unik vallstil som skiljer sig från vallhundar med eye, då den arbetar nära djuren med en upprätt stil. Samtidigt som hunden uppvisar dessa utmärkande egenskaper har den förmågan och mångsidigheten att kontrollera alla typer av boskap på ett effektivt och medvetet sätt.
Australian shepherd utmärker sig för sin fallenhet att kontrollera stora och/eller långsamma fårflockar och nöthjordar och är mycket uppskattad för sin överlägsna förmåga att på ett effektivt sätt hantera boskap i trånga utrymmen. Australian shepherd är naturligt kraftfull och intensiv och kan lätt läras att anpassa tryck och avstånd beroende på vilken typ av djur de vallar. Som kroppsvallare uppvisar Australian shepherd vid arbete pendlingar, bett och/eller ett auktoritärt skall men även eye om det behövs för att kontrollera djuren. 

Pendling
Rasens kroppsrörelser är mjuka, balanserade och vägvinnande när den rör sig lätt från sida till sida bakom flocken för att hålla ihop och förflytta den framåt. Det här är en för rasen naturlig rörelse som den kan fortsatta med i timmar.

Skall
Rasen kan använda sig av skall för att flytta på boskap eller i en utmanande situation. Skallet är konservativt och det ska vara autoritärt när det används. Medans ett bett bara påverkar ett enskilt djur så kan ett skall påverka en hel flock och det är som mest effektivt när en flock har stannat, som i en trång ränna. Det rastypiska skallet är framförallt användbart när de samlar ihop nötboskap från buskig terräng.  

Eye
​Eftersom rasen är en kroppsvallare/loose-eyes hund, så föredrar de att använda sin autoritäritet och närvaro för att flytta boskap. Men om de blir utmanade kan de använda sig av sitt eye på ett tydligt och medvetet sätt tills utmaningen är över.

​Bett
Rasen använder bara bett för att flytta motvilliga eller utmanade djur. Det ideala är ett naturligt bett mot boskapens huvud eller hasor, ett lågt bett i hasen för att flytta nötkreatur eller ett bett mot huvudets nos eller panna för att vända ett djur tillbaka till hjorden. 

Svenska vallhundsprov och tävlingar

VP – VallhundsprovOfficiellt stambokfört vallhundsprov på öppet fält. Finns på både får och nöt. IK1 och IK2 Inofficiella, internationella klasser på får. Öppet fält. NN1 och NN2 Inofficiella, nordiska klasser på nöt. Öppet fält. CK – Certifikat klassOfficiell stambokförd tävling på öppet fält. Finns på både får och nöt.

Ett av Svenska Vallhundsklubbens mål är att bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare av jordbrukets produktionsdjur. Avsikten med SVAKs prover är att, till aveln, föra fram sådana hundar som bäst passar svensk djurhållning.


Vallhundsprovet är ingen tävling utan ett arbetsprov där hundens målmedvetna, effektiva arbete med väl avvägt tempo i rätt riktning kombinerat med god djurhantering ska bedömas mer än det tekniska utförandet. Det är hundens arbete som först och främst bedöms.

Vallhundstävlingarna består av ett antal olika moment som testar hundens förmåga att, i samarbete med föraren, hantera djur effektivt, kontrollerat och med ett minimum av stress. Detta skall ske inom en föreskriven tid, där stor vikt läggs vid god djurhantering.


Tips

På Swedish Working Australian Shepherd hemsida och facebooksida hittar ni fakta kring de vallmeriterade Svenska aussiesarna, där finns också valpkullar efter utvärderade vallhundar.

I USA finns Working Aussie Source med bland annat artiklar och valpförmedling.


Hundar från min egen uppfödning.

Annons